O firmie

Agencja Ochrony Mienia POLNAG Commando jest profesjonalna firmą działającą od 1989 na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr L1148/00, opartą w pełni na polskim kapitale. 

Głównym zakresem naszej działalności jest organizowanie i prowadzenie fizycznej ochrony mienia wspierane systemem TV, połączone z interwencją grup szybkiego reagowania. 

Zatrudniamy również na stanowiskach kierowniczych ludzi, którzy zdobyli doświadczenie w innych znanych na rynku firmach ochraniarskich, zaś przy zatrudnianiu agentów ochrony bierzemy pod uwagę ich predyspozycję, sprawność i doświadczenie. 

Mamy doskonałe rozeznanie jeśli chodzi o wymogi rynku i potrzeb jakie stawia przed nami klient. Staramy utożsamić się z klientem, dbamy o jego interesy i traktujemy każdego klienta indywidualnie. 

Każdą umowę traktujemy, jako umowę starannego działania.

Kwota ubezpieczenia 3 mln  w PZU. 

Ochrona fizyczna obiektów i imprez

Usługa realizowana przez Pion Ochrony Fizycznej Firmy POLNAG COMMANDO poprzedzona jest szczegółową analizą i rozpoznaniem taktycznym obejmowanego pod ochronę obiektu pod względem: zagrożenia, usytuowania, wielkości, charakteru Obiektu jak i szeroko rozumianą analizą istniejących systemów na danym Obiekcie. 

Pozwala to na opracowanie pewnych standardów niezbędnych do zaplanowania skutecznego systemu ochrony. 

Tworzona jest odpowiednia dokumentacja w formie instrukcji lub planu ochrony obiektu uwzględniająca zasady postępowania w sytuacjach nietypowych oraz procedury ochronne uzgadniane każdorazowo z Kierownictwem Obiektu 

W chronionych przez Firmę POLNAG COMMANDO obiektach instalowane są urządzenia monitorujące, a wszystkich agentów ochrony wyposażamy w kieszonkowe przyciski anty-napadowe dzięki, którym w sytuacji zagrożenia możliwe jest natychmiastowe skierowanie grupy interwencyjnej do alarmującego Obiektu. w kolorze czarnym, niebieska koszula, krawat, czarne półbuty, czapki z daszkiem. Na życzenie Zleceniodawcy może być marynarka w dowolnym kolorze. 

Sprzątanie

Z dużym powodzeniem prowadzimy usługi sprzątania na kilkunastu obiektach między innymi z zamówień publicznych ( przetargi publiczne).

Posiadamy w swoich szeregach wyspecjalizowanych fachowców w dziedzinie sprzątania, jak również konserwacji i obsługi terenów zielonych.

Każdy z naszych pracowników szczyci się nienaganna opinią społeczną i posiada aktualne zapytanie o niekaralności.

Nasza firma dbając o wysoki poziom usług okresowo prowadzi kursy doszkalające kadrę sprzątającą z zakresu nowych środków chemicznych , maszyn i technologii sprzątania.

W dziedzinie oświatowo szkoleniowej z zakresu utrzymania czystości współpracujemy z kilkoma firmami między innymi: Higiena Kompleks przedstawicielem na Polskę firmy Sane Chem Chemia ,Optinet przedstawicielem firm CTM i TTS, Henry Kruse Polska Grupa IGEFA, S- System, Henkel Ecolab, Semigat Karcher i innymi.

Ochrona elektroniczna

Stosujemy urządzenia pozwalające na kompleksowe zabezpieczenie wszelkiego rodzaju obiektów, głównie klasy profesjonalnej “C” lub specjalnej “S”. 

Oferujemy wysokiej jakości urządzenia firm zachodnich i polskich takich jak: ALARMCOM, DS., DSC, KP, KANTECH, SATEL, OPTEX, ARITECH itp. 

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy systemy są wyposażone w zasilanie awaryjne, czyniące go niewrażliwym na odłączenie energii wobec czego każdy system jest zabezpieczony przed sabotażem. Przecięcie przewodu lub zniszczenie dowolnego elementu, odcięcie zasilania - natychmiast spowoduje uruchomienie alarmu i przyjazd grupy interwencyjnej. 

Powyższe systemy alarmowe chronią obiekt przed ewentualnym włamaniem lub próbą wtargnięcia osób niepowołanych do pomieszczeń objętych ochroną elektroniczną.

Oferta

Agencja Ochrony ,,POLNAG COMMANDO” ma przyjemność przedstawić Państwu strukturę organizacyjną firmy oraz zakres jej działalności. 
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z poniższym materiałem i zaprosić do współpracy.

Agencja Ochrony Mienia POLNAG Commando jest profesjonalna firmą działającą na podstawie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr L1148/00, opartą w pełni na polskim kapitale. Głównym zakresem naszej działalności jest organizowanie i prowadzenie fizycznej ochrony mienia, połączone z interwencją grup szybkiego reagowania.

W każdym ochranianym przez naszą firmę Obiekcie montujemy na koszt własny urządzenie monitorujące, a agentów ochrony wyposażamy w kieszonkowe przyciski antynapadowe.

Każdy chroniony przez nas fizycznie obiekt wyposażamy także w przyciski obchodowe wymuszające nieregularne obchody agentów. Wydruki przeprowadzonych obchodów mogą być udostępnione Kierownictwu chronionego Obiektu.

Agencja Ochrony Mienia POLNAG Commando w umowie o ochronę bierze materialną odpowiedzialność za powierzone do ochrony mienie i w sytuacji kradzieży z włamaniem zobowiązuje się ponieść jego skutki materialne. 

W związku z prowadzoną działalnością ochroniarską reasekurujemy się w PZU w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej do kwoty 3 mln PLN.

Kwota ubezpieczenia 3 mln w PZU. 

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami

ul. Rydygiera 8,  bud 20a, 01-793 Warszawa

022 834 34 00, 
022 843 35 46 , 
022 853 26 62 

biuro@polnagcommando.pl